Informacja katastralna powiatu lipnowskiego
Pomoc      Strona starostwa      Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice obrębów i gmin
Ortofotomapa
OpenStreetMap >Info<
Mapa poglądowa z granicami działek
Granice działek
Numery działek
Użytki
Klasoużytki
Oznaczenia klasoużytków
Dodatkowe użytki
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Adresy
Sytuacja
Uzbrojenie
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Uzgodnienia ZUD
Rzeźba
Numeracja porządkowa
Nazwy ulic
Numery adresowe
Mapa glebowo-rolnicza

Zmiana kolejności i przezroczystości

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg